6. desember 2007

Nissekalender 6: Juleevangeliet

Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har bestemt at KRL-faget strider mot menneskettighetene. Ledelsen i Kunnskapsdepartementet ønsker ikke å bygge opp et nytt fag fra bunnen av. Derfor blir fagplanen gradvis modifisert og skrevet på nytt, avsnitt for avsnitt. Kristeindom skal fortsatt være den dominerende religionen, men undervisningen skal ikke være forkynnende. Kristne tekster blir nå pusset opp og modernisert for å tilpasses det sekulære samfunnet. Først ut er juleevangeliet.

Noen tror at det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble visstnok holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle skal ha dratt av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da muligens fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han kan ha vært av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som etter tradisjonen ventet barn.
Og mens de var der, kom kanskje tiden da hun skulle føde, og noen tror hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For de fant visst ikke husrom noe sted.

Det kan ha vært var noen gjetere der i nærheten som kanskje var ute på markene og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto et potensielt overnaturlig vesen foran dem, og det ble lyst rundt dem. De ble ifølge de historiske kildene overveldet av redsel. Men vesenet skal ha sagt til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» (Men dette er ikke vitenskapelig bekreftet.)

Med ett var det angivelig himmelske vesenet omgitt av noe gjeterne oppfattet som en himmelsk hærskare, som lovpriste et religiøst overhode og sang: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i!» Da de englelignende vesenene hadde forlatt dem og vendt tilbake til det gjeterne oppfattet som himmelen, tror noen at gjeterne sa til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» Og de skyndte seg av sted og fant muligens Maria og Josef og det lille barnet som kan ha ligget i krybben.

5 kommentarer:

Avil sa...

Hahaha! Til helvete med KRL!

Anonym sa...

Best å være på den sikre siden. Så en fotnote eller "disclaimer" trenges:

PS: Denne historien er basert på opptegnelser gjort mange hundre år etter dette skal ha skjedd. Det finnes derfor ingen garanti for at den eller enkeltdeler av den, kan sies å være sann. Å basere livet sitt på denne og lignende historier kan derfor ikke anbefales.

Nissemann sa...

Avil: KRL-faget er på vei den veien ja...

Dnort: Lurt, kan godt ta med at den i over tusen år ble kopiert ved avskrift, og at den har blitt oversatt mellom en del språk i løpet av historien.

Simelin sa...

Hmmm, synes å huske at nissemann mente at underteignede hadde for mye fritid...... Dette overgår jo det meste.... :)

PS! Farmoren min ville snudd seg i graven dersom denne tolkningen hadde kommet henne for øret (men det er vel ikke fare for det.. :))

Nissemann sa...

Hi hi, jeg har altfor mye fritid! Og parallelt med Nissekalenderen går det rasende fort fremover med oppussingen i gangen, det blir både tapet, maling og lister til jul! Hi hi, fritidsproblemer, jadda!

Jeg tror nok også at Farmoren din hadde snudd seg i graven, hadde hun levd i dag... :o)