5. juni 2010

Klok av skade

Jeg trodde jeg var klok, men sliter med tvilen.
Hvorfor lot jeg ungene spise skolebolle i bilen?

Jonny Eriksen, 5. juni 2010
Gjenbrukes med kildehenvisning til Nissemann.com