16. september 2006

Nissemanns Æresmedalje i bronse til byråder i Bergen

Retningslinjer for Nissemanns Æresmedaljer i bronse, sølv og gull

§ 1: Nissemanns Æresmedalje skal fortrinnsvis tildeles personer som tidligere har mottatt negativ omtale fra Nissemann

§ 2: Kun kandidater som er uenig med Nissemann om det meste kan komme i betraktning

§ 3: Æresmedaljen skal være en hederlig omtale for å komme med et sjeldent fornuftig utspill

§ 4: Æresmedaljen finnes i bronse, sølv og gull. Medaljene bygger på hverandre, slik at kandidater får bronse som sin første medalje, deretter sølv, og til slutt eventuelt gull

§ 5: Kvinner kan delta

Nissemann har foretatt en tildeling av Æresmedalje til tre byråder i Bergen. Begrunnelse følger for den enkelte.

Byråd for miljø og byutvikling Lisbeth Iversen (Kr.f.)
Byråd Iversen foreslår å innføre makstakst på 45 kroner for bussreiser i Bergen. Dagens makspris er 81 kroner, så dermed blir det mye billigere å sitte lenge på buss. Samtidig skal det komme et system som gjør at sjåføren slipper å selge billetter, noe som vil korte ned reisetiden betraktelig. Et totakst-system vurderes innført, slik at korte reiser koster 23 kroner mens lange reiser skal koste 35 kroner. Det betyr faktisk at det blir dyrere for Nissemann å busse til byen (31 kroner i dag, blir til 35…), men tiltaket er såpass godt at vi lar den kampen ligge. For dette initiativet tildeles byråd Lisbeth Iversen Nissemanns Æresmedalje i bronse.

(Hva skyldes dette plutselige positive utspillet? Kanskje det hjalp at fire Brannspillere må ta bussen til trening?)

Byråd for oppvekst Hans Carl Tveit (V)
I mars sa byråd Tveit at det var umulig å få full barnehagedekning i Bergen i løpet av 2007. Til dette svarte Kristin Halvorsen: ”Hold kjeft og jobb!”. Det virker som at Tveit har gitt ordre i systemet om å ekspedere byggesakene i barnehagesektoren raskere. Nå lover han 1486 nye plasser de neste 15 månedene, pluss 450 midlertidige plasser. For disse tiltakene tildeles byråd Hans Carl Tveit Nissemanns Æresmedalje i bronse.

(Hva skyldes dette plutselige positive utspillet? Kanskje det hjalp med besøk av Kristin Halvorsen?)

Finansbyråd Hans Edvard Seim (H)
Byråd Seim lover penger til nytt tak på Fana kirke. Dermed fjernes flere uverdige forhold ved kirken og kirkegården. Ikke så utypisk Høyre kanskje, men svært sjelden vare i Bergen. For denne satsingen tildeles byråd Hans Edvard Seim Nissemanns Æresmedalje i bronse.


* * *

Tidligere tildelinger:

Ingen kommentarer: