4. september 2006

Giftig, ikke giftig...

Nissemann spiser ikke sopp. Sopp er skummelt. Og i alle fall etter en artikkel i Bergens Tidende, der en botaniker uttalte at "listen over de spiselige blir stadig kortere". Hæh?? og "Noen av artene som tidligere har vært vurdert som spiselige, er nå plassert i kategorien «dødelig». "

Nissemann ønsker ikke å få en sopp oppkalt etter seg, og holder seg unna sopp resten av livet. Samtidig oppfordrer han alle som har soppbøker hjemme om å kaste dem og oppgradere til nyeste versjon. Og hold dere unna piggskater også...

Ingen kommentarer: