13. mai 2012

Mai


Jeg tror barometeret har fått feber eller hikke,
for solskinn er det i hvert fall ikke!

3. mai 2012

Skrik


Fritt etter Edvard Munch