20. juni 2007

Nissemann føler prestekallet

Nissemann vurderer jobbskifte. Det er ledig stilling som kateket i Ås menighet i Vestre Toten. På den måten ville jeg fått jobbe tett sammen med sognepresten som avviste to faddere til et dåpsbarn ved å sammenligne homofile samboende med pedofile overgripere. Det hadde sikkert blitt et fruktbart samarbeid!

Her er min jobbsøknad:

Nissemann søker med dette jobb som kateket i Ås menighet. Jeg ønsker å jobbe med å formidle toleranse, aksept, menneskeverd og likestilling til andre mennesker. Det hadde vært utrolig spennende å få jobbe med konfirmantarbeid og dåpsopplæring i deres menighet.

Jeg har lang erfaring fra barne- og ungdomsarbeid, og er utdannet allmennlærer med grunnfag musikk. Jeg er ikke medlem av den norske kirke, men håper ikke det skaper noen problemer. Det var i hvert fall uproblematisk sist jeg var dåpsfadder. For der jeg kommer fra, synes prestene det er hyggelig at noen foreldre fortsatt velger å døpe barna sine.

Jeg håper på positiv respons på min kortfattede søknad.

Vennlig hilsen Nissemann

Ingen kommentarer: