25. oktober 2006

Vil ha navnet sitt i fred


Artisten Sigvart Dagsland likte dårlig at en aksjon for skoleelever fikk navnet Operasjon Dagsverk.

Elever i ungdomsskolen og videregående skole ga sin innsamlingsaksjon for den tredje verden navnet Operasjon Dagsverk. Det ville ikke sangeren Sigvart Dagsland ha noe av. Hans management kontaktet organisasjonen og forlangte at de endret navnet.

Aksjonen er en solidaritetsaksjon som samler inn penger til ungdom i fattige land ved at norsk ungdom yter et dagsverk.

- Det er et kjempebra navn, og jeg lo veldig godt da jeg først hørte det. Men jeg har vært usponset hele min karriere, og her kunne det se ut som om jeg var forbundet med organisasjonen. Hvis en sjokoladefabrikk lanserer en nytt konfekt som de kaller Kong Haakon, tror jeg også de vil få en henvendelse, sier Dagsland.

Organisasjonen sier at det var helt uproblematisk å endre navnet.

- Det var en arbeidstittel som bare ble hengende, sier Stian Skaalbones, leder i OD.

Nå har Operasjon Dagsverk fått navnet Operasjon Døgnjobb.

* * *

Les også om Sigvard DagsPlan og Sigvarts reaksjon på den saken

Ingen kommentarer: