4. april 2007

Voldsalarm

Den seneste tiden har det vært flere drap der offeret har hatt voldsalarm. Politiet har ikke vært i nærheten av å kunne gripe inn og forhindre drapet, så egentlig har voldsalarmen kun gjort det lettere for politiet å finne liket. (Det er så dumt med lik som blir liggende i mange måneder, lukt og alt...) Nå viser det seg også at voldsalarmer ikke virker innendørs. Nissemann er raskt på banen og lanserer denne voldsalarmen, med god dekning innendørs:Bruksanvisning:
1. Stikk kontakten i vegguttaket
2. Løft av røret
3. Ring 1 - 1 - 2
4. Si hvor du er

Linker:
Alarmen var ikke oppdatert (Fædrelandsvennen)

Ingen kommentarer: