22. april 2007

Klimatrusselen, hva kan du gjøre?

Folk flest spør seg hva de selv kan gjøre for å unngå å bidra til økning i CO2-utslipp. De ulike partiene har høyst ulike løsninger på problemene:
  • Fremskrittspartiet hevder at det ikke eksisterer et klimaproblem. Hvis det hadde gjort det, kunne det vært løst med ny teknologi
  • SV går til kamp mot privatbilisme og privat forbuk, og ber alle legge om livsstilen drastisk for at kloden ikke skal komme i ubalanse
  • Venstre mener at alle må redusere antall sydenreiser fra to til en pr år, og heller være dobbelt så lenge borte
  • Arbeiderpartiet sier at varmt øl slipper ut mer CO2, og oppfordrer alle til å drikke kaldt øl

Er det rart at Arbeiderpartiet er landets største parti, mens Venstre er det minste?

Andre interessante forslag for å løse klimaproblemene:

  • En forsker fra Australia ber oss om å begrave de døde under trær fremfor å kremere dem.
  • Knut Nærum i "Nytt på nytt" er for å kriminalisere prostitusjon, fordi horekundene kjører mye rundt.
  • Nissemann lanserer herved en egen CO2-avgift på raping! Rap er i hovedsak CO2, og prinsippet er at forurenseren må betale. Fem kroner pr rap bør være grei straff. Promp bør koste 20 kroner, siden den består av metangass som også bidrar til global oppvarming. Pengene brukes til å kjøpe CO2-rensing andre steder i verden.

2 kommentarer:

radiohode sa...

Det vil bli et stort problem med illegal promping. Har du tenkt på det?

Nissemann sa...

Har tenkt på det, så kanskje det må etableres et kontrollorgan. Statens Prompetilsyn kan for eksempel ligge i Høyanger i Sogn og Fjordane. De kan overvåke webkameraer med luktsensor, eventuelt kan det legges inn luktsensorer i autopass-brikker og mobiltelefoner for bedre overvåking.

Forresten, kanskje promp heller skal ses på som en energiressurs? Tappes på flaske og sendes til Gasskraftverket på Mongstad? For det er jo tillatt å slippe ut klimagasser for å dekke et økende energibehov, det er jo opplest og vedtatt av den rødgrønne regjeringen!

(Forslag to må tilskrives Øystein Sunde, sitat fra "Kjekt og ha": Jeg kaster ikke bort en eneste fis, bare slepper'n på flaske og legger'n på is, en vet aldri når slikt kan komme til nytte!