6. desember 2010

Nissekalender 6: Juleevangeliet

Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg kom for noen år siden frem til at KRL-faget (Kristendom, Religion og Livssyn) var i strid med menneskettighetene. Dette fordi kristendommen hadde fått en særstilling fremfor de andre religionene. Ledelsen i Kunnskapsdepartementet ønsket ikke å bygge opp et nytt fag fra bunnen av. Derfor skiftet faget navn til RLE (Religion, Livssyn og Etikk) uten at lærebøkene ble byttet ut. I RLE-bøkene på skolen min står det at faget heter KRL...

For å klare å formidle hva for eksempel kristendommen handler om uten å drive forkynnelse, har jeg skrevet om juleevangeliet til en utgave jeg håper alle kan klare å lese. God fornøyelse!

Noen tror at det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble visstnok holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle skal ha dratt av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da muligens fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han kan ha vært av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som etter tradisjonen ventet barn.
Og mens de var der, kom kanskje tiden da hun skulle føde, og noen tror hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For de fant visst ikke husrom noe sted.

Det kan ha vært var noen gjetere der i nærheten som kanskje var ute på markene og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto et potensielt overnaturlig vesen foran dem, og det ble lyst rundt dem. De ble ifølge de historiske kildene overveldet av redsel. Men vesenet skal ha sagt til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» (Men dette er ikke vitenskapelig bekreftet.)

Med ett var det angivelig himmelske vesenet omgitt av noe gjeterne oppfattet som en himmelsk hærskare, som lovpriste et religiøst overhode og sang: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i!» Da de englelignende vesenene hadde forlatt dem og vendt tilbake til det gjeterne oppfattet som himmelen, tror noen at gjeterne sa til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» Og de skyndte seg av sted og fant muligens Maria og Josef og det lille barnet som kan ha ligget i krybben.

2 kommentarer:

Dnort sa...

En tidløs klassiker dette. Meget +

Nissemann sa...

Gjenbruk er bra for miljøet. Og for tidsoverskuddet mitt... :)