6. mars 2010

X-kromosom og hjernevask

Dette skulle bli en kort kommentar i anledning et tv-program og en årlig markeringsdag, men ble en lang kronikk. Tusen ord sier mer enn ett bilde, men siden jeg poster det i serien "ABC i ord og bilder", må det også være et bilde med. Her er et bilde som passer sånn noenlunde:Her er jeg en sta mannemann. Verktøy og strikkejakke jeg har arvet etter min far, sannsynligvis staheten også. Jeg nekter å spørre om hjelp. innrømme nederlag eller ringe håndverker. Skruen skal inn, døren skal sitte fast, knirkingen skal bort og døren skal i hvert fall ikke ta nedi dørstokken når jeg er ferdig! Det tok nøyaktig et år, så seiret staheten over den idiotiske døren!

Harald Eia har hjernevasket hele det norske folk i uken som gikk (http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/613426/). Han konfronterte uforberedte norske kjønnsforskere med tynne og tvilsomme teorier fra radikale utenlandske forskere. Det er ikke akkurat vitenskap, men det blir jo god underholdning… La oss håpe nytteverdien øker i de kommende programmene.

Men jeg vil også si litt om kjønn. For jeg tror det er forskjell på kvinner og menn, og jeg tror forskjellen blir skapt før barnet blir født. Det er nok sånn at evolusjonen har favorisert individer som har hatt rendyrkede egenskaper. Tenk deg en bedriftsleder som kun ansetter "altmuligfolk", altså noen som er jevnt gode til alt. Sannsynligvis vil denne bedriften tape i konkurranse mot en annen bedrift som ansetter spesialister innen ulike disipliner. Denne konkurransen er den samme som styrer artenes utvikling, også kjent som "survival of the fittest". Det betyr ikke at den sterkeste overlever, men at den best tilpassede gjør det.

Opp gjennom menneskehetens historie har bestemte egenskaper blitt rendyrket. En eller annen gang fantes det et dyr som var født med en spesiell kropp og spesielt gode balanseevner, dette var det første dyret som klarte å reise seg opp på to ben. Dermed kunne dyret speide etter mat og farer, og sannsynligheten for overlevelse økte. Dette dyret fikk avkom, noen av dem arvet muligens opphavets egenskaper. Disse hadde også høyere overlevelsessjanse enn sine artsfeller med gjennomsnittelige egenskaper. Gjennom mange generasjoner har det dermed skjedd en perfeksjonering av arten.

Mennesker er like, men samtidig ulike. Noen har store tenner, andre er kortvokste eller har skarpt syn. Variasjonsbredden kombinert med utvelgelsen beskrevet over gjør at artene er i endring. Vi ser det på hesten, som stammer fra et dyr på størrelse med en rev. Og vi ser det mest av alt på alle de ulike hunderasene som har oppstått gjennom styrt utvelgelse siden ulven ble temmet for mer enn 10.000 år siden.

En gang i tiden bodde menneskene i huler. Det var mange oppgaver som måtte utføres: Mat og ved skulle skaffes, bål skulle tennes opp og maten tilberedes, familien skulle forsvares og barn skulle oppdras. Noen måtte passe hus og hjem, noen måtte ut å jakte eller krige. Enkelte mennesker hadde evner og egenskaper som gjorde dem godt skikket til noen av disse oppgavene, og de ble selektert (utvalgt) av det motsatte kjønn. Det var praktisk at det ene kjønnet utviklet muskler, hurtighet, godt detaljsyn og konsentrert hørsel, mens det andre kjønnet utviklet omsorgsevne, godt overblikk og evne til å gjøre flere ting på en gang.

I Hjernevask sist mandag var det et poeng at kvinner som fikk beskjed om at de ville bli utsatt for smerte om 30 minutter, helst ville vente i et rom sammen med andre mennesker. Menn som fikk samme beskjed, ville helst vente i enerom. Når Marit Bjørgen går et dårlig skirenn, gråter hun på TV og snakker med det norske folk. Når Petter Northug presterer svakt, vil han sitte å sture i ensomhet.

Vi ser slik seleksjon i menneskeheten i vår tid også. Vi blir for eksempel høyere og høyere. I 1910 var 13 % av vernepliktige menn i Norge under 165 cm høye, i 2009 var andelen kun 1,3 %. Gjennomsnitthøyden for norske menn har økt med 8,7 cm i løpet av 100 år (http://www.ssb.no/aarbok/tab/tab-106.html).

Pene mennesker regnes som mer attraktive av mange. Dette kan skyldes en ide om at pene mennesker får pene barn, og pene barn får lettere liv. Dermed vil evolusjonsmekanismene styre menneskeheten slik at vi blir penere og penere - uavhengig av plastiske operasjoner.

Gjennom menneskehetens historie har naturen altså utviklet oss som art, og også utviklet oss ulikt som kjønn. De siste hundre årene har likestilling blitt et moteord, og det betyr at kjønn ikke lengre skal spille noen rolle. Plutselig skal egenskaper som naturen har finslipt i genene våre gjennom hundre tusen år ignoreres. Kvinner har rendyrket sin omsorgsrolle, tatt ansvar for barn, mat og hus og hatt overblikk på hjemmebane. Plutselig skal de ut å gjøre karriere, jobbe med maskiner og tjene masse penger - selv om mange ikke har lyst til det. Menn har opp gjennom årene funnet sin rolle som tause matfangere, først som jegere og deretter som bønder og arbeidere. Det er en grunn til at mange menn (og få kvinner) liker laksefiske og rypejakt - mange timer alene i naturen med blikket fokusert på et fiskesnøre eller lyttende etter fugl som flakser opp. Nå er idealet at mannen skal ta permisjon med en liten baby, snakke om følelser, gråte av og til, være opptatt av sunnhet, kle seg moteriktig og være flink til å konversere. Det er ikke så rart at noen menn plutselig sitter alene igjen i et stort hus og lurer på hvorfor verden har gått av hengslene.

Før måtte jentene velge jenteyrker. Nå må de velge gutteyrker. Det kalles likestilling når alle må velge det motsatte av det de egentlig vil.

Jeg regner meg selv som en tradisjonell, men tilpasningsdyktig mann. Jeg liker å fiske, kunne godt tenke meg å begynne å jakte, og trives godt på joggeturer alene i skogen. Jeg var på vei til å bli både elektriker og ingeniør, men valgte til slutt å utdanne meg til lærer. Jeg har vært i permisjon i til sammen 10 måneder med mine to barn, og koser meg som "alenepappa" når samboeren min jobber kveld eller helg. Jeg kan både lage mat og vaske, men pleier ikke å gjøre det når mor er hjemme. Derimot er det min jobb dersom gardiner eller knapper skal sys eller skjorter skal strykes. Og selvfølgelig alle de tradisjonelle manneoppgavene som krever maskiner eller muskler: Klippe gresset, vaske bilen, rygge med tilhenger, pakke bilen til ferier (mor smører alltid matpakken), legge gulv, henge opp noe som krever drill, vatre vaskemaskinen, legge steinheller, hogge ved og installere operativsystem.

Boken "Hvorfor menn ikke kan lytte og kvinner ikke kan lese kart" påstår at menn kan finne frem i en by de aldri før har vært, men likevel ikke finner et par rene sokker i klesskapet.

Så menn og kvinner har ofte ulike interesser, og må få lov til å velge den utdanningen og det yrket de har lyst til. Individets valgfrihet er et ideal i vårt samfunn, mye viktigere enn total likhet på alle områder. Men så er det dette med lønn…

Noen yrker er høyere lønnet enn andre. Det er ulike faktorer som avgjør størrelsen på lønnen, det kan være ansvar, kompetanse, ubekvem arbeidstid, fare, øde arbeidssted eller tungt arbeid. En leder skal tjene mer enn sine ansatte, en med lang utdannelse bør tjene mer enn en som ikke har utdannelse osv. Men det er heldigvis sånn at alle lærere tjener det samme uavhengig av kjønn, det samme gjelder i stor grad for tømrere, butikkekspeditører og sykepleiere.

Yrker med høy lønn forutsetter ofte at arbeidstakerne ofrer noe. Lederstillinger, offshore, utenlandsoppdrag for Forsvaret og arbeid på fiskebåt er eksempler på jobber som ikke er så lett å forene med et daglig familieliv. Mange menn utsetter familielivet i noen år for å tjene penger først, og går gjerne inn i et forhold med solid økonomi og attraktiv arbeidserfaring. Kvinner velger ofte å finne en jobb nær hjemmet, stifte familie tidlig, jobbe deltid eller med mindre strev og ansvar for å ha overskudd til familie og hjem. 40 % av sysselsatte kvinner jobber deltid (http://www.ssb.no/likestilling/), dermed ekskluderes de automatisk fra de høyest lønnede stillingene. Du blir ikke sjef eller toppselger ved å jobbe tredagersuke.

Lønnsforskjeller mener jeg kan forklares med at menn har styrt de fleste områder av samfunnet siden sivilisasjonen oppsto for noen tusen år siden. Nå når kvinner kommer mer på banen innen politikk og næringslivsledelse, vil vi nok se en endring i den økonomiske verdsettelsen av de ulike yrkesgruppene.

Er det noe jeg prøver å få sagt? Her kommer en slags bunnlinje:  • Det er forskjell på menn og kvinner

  • Kjønnene har fått sine særpreg gjennom hundre tusen år med utvikling

  • Forskjeller som ligger i genene kan ikke endres gjennom politiske vedtakSynd jeg ikke fikk jobben som likestillingsombud, som jeg søkte for ti år siden…

Ha en riktig god kvinnedag!

Og føl deg fri til å være uenig i kommentarfeltet, men det er ikke sikkert jeg svarer så raskt eller utfyllende som du fortjener - jeg er opptatt med litt andre ting for tiden…

Dette er bokstav nummer 24 i Petuna sin blogg-ABC, takk for utfordringen!

8 kommentarer:

Anonym sa...

Her var mye bra -som jeg ikke kommer til å kommentere.

Derimot vil jeg si at å høre "Det tok nøyaktig et år, så seiret staheten over den idiotiske døren!" var så godt å lese at det gjorde dagen min bittelittegranne bedre.

Irene sa...

Her var det mye bra å lese men skal ikke kommentere innholdet her og nå! Bare ar jeg er glad for at vi er forskjellige ....

Forresten så er jeg bedre til å lese kart og har bedre stedsans enn min bedre halvdel :o)

Ha en flott søndag!

Nissemann sa...

Takk for respons, jeg er imponert hvis dere har lest alt. Det hadde ikke jeg giddet... (Men så er jo jeg mann da, og har bare ett X-kromosom...)

Døren var kjempeteit, og jeg gjorde muligens noen nybegynnerfeil også... Jeg begynte å bytte dør i pinsen for noen år siden, og var ferdig neste pinse. Uten håndverkerhjelp! :D

TorAa sa...

Av og til lurer jeg på om det virkelig er opp til fellesskapet og styre de to kjønn i samme retning.
Til å bli like.
Det er vi bare ikke.
Uansett hvor politisk korrekt så er at vi er like:
Vi blir da produksjonselementer i en sosialdemokratisk verden, der hvert individ skal og må bidra til felleskassen gjennom skatt på arbeid.
Flittige maur.
Ulydige tåleres ikke særlig bra.

Tankevekkende innlegg.
Fortsett å tenke

Petunia sa...

Jeg synes det er bra vi er ulike jeg. Min mann gruer seg ikke for å ta fatt på kjøkkenet og lage en bedre søndagsmiddag, men be han om å skru i en skue...
Så jeg tror dette kan tippe litt begge veier.Hihi!!
Min kollega sin konklusjon på at det er så mye feil informasjon på GPS i biler, er at det er en kvinnestemme som leser opp hvor man skal kjøre... nå går de visst an å velge om man vil ha kvinne eller mannstemme, så da er nok GPS'ene litt mer treffsikker... (eller ikke)
En mann på 70 år har flere kvinnelige kjønnshormoner enn en kvinne på samme alder.. Det forklarer hvorfor gamle menn kjører som "kjerringer" i trafikken;)
Så det så!

HildeS sa...

Mye å lese, men det var bra da.
Jeg er også av den mening at gutter og jenter er ulike når de kommer til verden, og da ikke bare fysisk.
Man har jo testet ut dette med "gutteleker" og "jenteleker", og det er rett og slett bare sånn at det er naturlig for dem å velge det som er typisk for kjønnet.
Selvfølgelig med unntak, for det er jo alltid unntak.
Men dette var et bra x-innlegg, og veldig ulikt alle andres.

Nissemann sa...

Takk igjen for hyggelig respons.

Jeg vil presisere noe: Jeg tror ikke at ALLE menn er like opptatt av (og flinke med) maskiner og muskler, og jeg tror ikke at INGEN kvinner kan klare det samme. Selv har jeg jo lært meg å både sy og strikke, selv om det regnes for "feminine" ferdigheter. Har man et åpent sinn, kan man lære seg det meste.

I boken jeg nevnte her, "Hvorfor menn ikke kan lytte og kvinner ikke kan lese kart", står det en test som finner ut hvor maskulin eller feminin hjerne du har. Jeg tok den to-tre ganger med noen års mellomrom da jeg var i tyveårene, og oppdaget at hjernen min ble mer og mer maskulin jo eldre jeg ble. Altså kan hjernen vår endres gjennom læring.

Jeg har to barn, en av hvert kjønn. De oppdras til å bli åpne og aksepterende, og vi prøver ikke å dytte på dem noen kjønnsroller. Men vi ser jo tydelig at de velger ulike rollemodeller. Storesøster like Snehvit og Sunniva, mens lillebror har falt totalt for Pinky og Kaptein Sabeltann. Det har nok noe med at de ser etter rollebilder innen sitt eget kjønn, og der prøver vi å være bevisste på hva vi presenterer dem for. For storesøster sin del handler det om å vise henne jenteforbilder som Pippi Langstrømpe, Ronja Røverdatter, Madicken og Tre nøtter til Askepott (!) som motvekt til Sunniva ("Æ e redd, Pinky. Æ vil hjem...") og Disneys passive prinsesser ("Someday my prince will come"). Lillebrod holdes bevisst unna superhelter som Spiderman (tause menn som har maske for å ikke vise følelser) og skytevåpen (maskingevær burde vært forbudt i lekebutikker). Sabeltann synes vi er bra, det handler om eventyr, spenning, samhold og mot. Sverd er OK, det er den modiges våpen. Skytevåpen er for de feige - eller til jakt.

Barnerommene er under oppussing for tiden, det ene er åpnet og det andre skal åpnes til helgen. De viser at det er tydelig forskjell mellom kjønnene. Les mer på Husnisse-bloggen.

Dnort sa...

De "tynne og tvilsomme teoriene" Harald Eia presenterte bekreftet jo alt du har skrevet i ditt innlegg.
Vel, mange reagerer nok på mr. Eias flåsete tone. Han presenterer noe alvorlig, samtidig som han sliter med å la være å tulle.
Noe jeg kjenner meg igjen i. Han prøver også så godt kan kan å moderere sine uttalelser. Se ting fra flere vinkler. Men, det blir heller vanskelig når alle piler peker i samme retning...
Må si jeg lider litt sammen med han når han skal sitte og holde en alvorlig mine og den som sitter på andre siden av bordet er kjønnsforsker, og presterer å uttale at menn og kvinner er helt klin like...