27. november 2008

Bacchus om sjokolade-Jesuser

I Tyskland har en smart forretningsmann laget sjokolade-Jesuser og blitt rik og berømt. Prestene reagerer, og kaller dette ”smakløst” (!). Nissemann synes dette er helt i tråd med de kristne tekstene, og siterer fra Evangeliet etter Bacchus, kapittel 4:

9 Jesus reiste seg og sa: 10 Dere har hørt det står skrevet: ”Du skal ikke lage deg noe gudebilde og tilbe det, verken av noe på jorden eller i himmelen eller nede i havet.” 11 Men jeg sier dere: Lag sjokoladefigurer! Av alle tenkelige vesener skal dere lage sjokoladefigurer, både av dyr og mennesker og mytologiske figurer. 12 Når det er lov å bake rosinkaker, må det også være lov å lage sjokoladefigurer. Jeg ville syntes det var en ære hvis det ble laget en sjokoladefigur av meg. 13 Da Jesus hadde sagt dette, ble disiplene fylte av undring, og de sa til hverandre: 14 ”Mener han virkelig dette, eller er det bare en vits?” Jesus var nemlig kjent for å reise seg opp og fortelle vitser når han var i lystig selskap. 15 Og selv om Jesus fremholdt at han ikke køddet, mente mange av disiplene at dette var usmaklig. 16 Simon sa at han aldri ville svikte Jesus ved å spise sjokoladefigurer som så ut som ham. 17 Men Judas, som de kalte Iskariot, ville gitt mange sekel for å få sette tennene i en sånn.

Så de tyske prestenes reaksjon er altså forståelig – men ikke forenelig med Jesu ord.

Tidligere avsnitt publisert fra Evangeliet etter Bacchus:

3 kommentarer:

Anonym sa...

Vin og sjokolade er en vel søt kombinasjon, så jeg skjønner godt at Baccus evangelie ble erklært som kjettersk på pavemøtet i Roma i år 1276 e.kr.

Anonym sa...

:) :)

Kan ikke du tolke hele bibelen? Særlig det gamle testamentet!

Du er herved tagget!

Nissemann sa...

Tagging er besvart.

Joda, jeg kan gjerne gi min versjon av hele bibelen. Jeg har jo startet med evangeliene nå, og gleder meg til å vri litt på brevene, profetene, mosebøkene, salmene - og til slutt Åpenbaringen. "Da de hadde røyket hele skinnpungen med hasj, sa Johannes: Jeg ser fire ryttere komme ned fra skyene!" Og alle lo, for det var jo den sjette timen på dagen og de hadde delt innholdet som brødre.

Hold linjen!