4. juli 2007

Nye advarsler på røykpakkene

En tenåring er dømt til 60 dager i fengsel for å ha gått til angrep på en 42-åring som påpekte at det var røykeforbud på T-banen. 19-åringen fikk med seg fire kamerater, løp etter 42-åringen og slo ham med beltespenner. Hva med følgende advarsel på røykpakkene:

Røyking kan
føre til strenge
fengselsstraffer

Hvis ikke dette hjelper, så vet ikke jeg...

Ellers håper jeg kanskje at helsemyndighetene gir opp kampen mot røyking, og heller trykker opp advarsler av denne sorten:

Røyking fører til
forsøpling av miljøet

Ikke kast røyk-
pakken i naturen

Bruk askebegeret
og bosspannet

Ingen kommentarer: