26. desember 2006

Nå må vi få opp et grensegjerde!

Herr redaktør! I årevis har svenske ulver drevet sin egen grensehandel ved å trampe inn over norskegrensa og forsyne seg med norske søyer og lam i hopetall. Her eksisterer ingen tollkvote, og resultatet har blitt at det er umulig å finne en mager ulv i hele Skandinavia. Nå må vi sette en stopper for dette!

Jeg tar til orde for et grensegjerde for å hindre uønsket trafikk over svenskegrensen. Det må dekke hele grensa fra Østfold til Finmark, og være så høyt at ulven ikke kan hoppe over. Finansieringen må Staten ta seg av! Jeg har allerede luftet dette for lokalpolitikere jeg kjenner, og fått sterk støtte fra Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Sistnevnte mente at nå måtte dette rovpakket stenges ute fra Norge for godt.

Nissemann
Bergen
* * *

Andre murer og gjerder:

Hadrians mur (enda eldre)


Ingen kommentarer: