12. mai 2006

Ukens nissemann: Johan Mikkel Sara


Ukens nissemann er Johan Mikkel Sara, sametingets visepresident (til venstre på bildet).

Sara uttaler at "Vi kan ikke lenger stå med luen i hånden og tigge penger". Kanskje på tide at samene får seg en skikkelig jobb?

Sara synes at nå må samene stille krav, og forlanger to milliarder som kompensasjon for tap av beitemark til olje- og gassanlegg. Jeg antar at Sara tenker på ilandføringsanlegget for naturgass på Melkøya utenfor Hammerfest. Denne øya er under en kvadratkilometer stor (kilde: Forskning.no), noe som gir en tomtepris på 2000 kroner pr kvadratmeter. Ikke dårlig...

Mer sameregning: Ved siste sametingsvalg var det 12.000 stemmeberettigede i norge (kilde: SSB). Dermed vil hver same kunne få utbetalt drøyt 160.000 kroner for dette skjæret som Statoil bestemte seg for.

Når jeg leser dette, blir jeg ikke sint på samene. Derimot føler jeg met som en etnisk hordalending. Og i Hordaland ligger raffineriet Mongstad. Nå må vi hordalendinger slutte å stå med luen i hånden og tigge penger. Jeg synes Statoil bør betale kompensasjon for tap av lyngheier til oljeraffineriet. Mongstad-anlegget er på tre kvadratkilometer (kilde: Ut i naturen, NRK), noe som bør gi en erstatning på minst seks milliarder kroner, dvs kr 13.481 til meg. Det er jo en pen lottogevinst, jeg tror jeg vil bruke den på en sydentur. Eller forresten, kanskje vi skal få 160.000 kroner pr hordalending i stedet? Jo, jeg tror jeg vil det! Skal sende en mail til Helge Lund om saken.

(Jeg utfordrer spesielt finmarkingen Dnort til å kommentere denne posten.)

7 kommentarer:

roffe sa...

De fleste samene har mye penger "investert" i rein. Blir det noen rein borte får de store erstatninger av staten.

Nissemann sa...

Stemmer, jeg hørte et anslag en gang som sa at hvert havørnpar som hekker i Finmark spiser 1000 reinkalver i året. Søkte etter data på dette nå, og fant at det i Finmark er mellom 39 og 100 hekkende par havørn (estimat for 2002, kilde Norsk institutt for naturforskning), mens samene søkte rovdyrerstatning for 47.800 rein (for 2004/05, kilde Direktorat for naturforvaltning). Det burde bli et sted mellom femti og hundre rein pr par i løpet av et år. Hmmm...

Anonym sa...

Jeg ønsker helle at det skal bli slutt på alle de små-utslippene som er på Mongstad. De sier at det ikke er farlig, men det er jo ikke akkurat pent å se på eller gøy å bade i.....

PS På Mongstad er det bare en ørn som kan kreve erstatning (færre å dele på) :)

Anonym sa...

Du er absolutt inne på noe og ser ut til å tenke i samme baner som meg da jeg skrev denne saken:
http://pappapasserpaa.abcblogg.no/131005154600_etnisk_minoritet.html

PS. Ørna tek ikkje unga!

Nissemann sa...

Dnort: Jeg anerkjenner feskarbonden som urbefolkning. Ørna tek visst unga på Leka... Har du en god forklaring på "ørnerovet" i 1932? (Se http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/nnFakta/1991/09_91.pdf)

Anonym sa...

Overskrifta er jo "Ørnerovet på Leka er fysisk umulig"!
Havørna, den største vi har sliter med å få noe over 1 kilo med seg lenger enn noen meter.

Ørna kan altså ikkje taka unga...

Nissemann sa...

OK, slår meg til ro med den forklaringen. Jenta var vel tre år eller noe, så ho kan vel ha gått og klatret.