16. januar 2007

Fedje-saken får politiske etterspill

Forliset på Fedje før helgen kommer denne uken til å fremtvinge følgende to politiske utspill:

1. Miljøvernminister Helen Bjørnøy gjør det kjent at regjeringen avventer hevingen av kvikksølv-ubåten utenfor Fedje for å se om akterenden på MS "Server" synker og dekker den til helt gratis

2. Formann Siv Jensen i Fremskrittspartiet uttaler at hun ikke tror at oljesølet på Fedje, i Sollund, på Askøy og i Øygarden er menneskeskapt. Formuleringer av typen "Det er naturlige svingninger i oljeinnholdet i saltvann" og "Flere forskningsmiljøer støtter oss i denne saken" vil bli brukt.

Til punkt 2 kunne det vært nevnt at til og med Fr. p. har en miljøpolitisk talsmann, men for det første er det ingen som husker hvem det er, og for det andre har han visst uttalt seg en gang allerede i år.

Ingen kommentarer: