25. april 2006

Ukens Nissemann: Carl I. Hagen


Carl Ivar har i lengre tid prøvd å bli kåret til Ukens nissemann, og nå har han endelig klart det. Han presterer å komme med følgende to utsagn:

1: "Innvandrere som kommer til Norge, må lære seg norsk!"
2: "Spanjoler som vil jobbe med nordmenn i Spania, må lære seg norsk!"

Her er det mye mat for gode kommentarer. Enten må sykepleiere på rikshospitalet lære seg urdu for å kunne yte god omsorg overfor den pakistansk-norske befolkningen i Oslo. Eller så må bleikfeite, halvalkoholiserte norske uførepensjonister sitte på Cafe Prostata med discman og spansk språkkurs på øret. Kanskje Hagen skal ta opp med spanske myndigheter den mislykkede integreringspolitikken Spania har ført overfor nordmenn med dårlige språkkunnskaper og hang til ghettobygging? For Hagen har jo ikke vært i Spania på fire ukers påskeferie, han har jo jobbet for partiet ved å besøke lokallagdene der sør...

Ingen kommentarer: