19. april 2007

Ukens Nissemann: Jens StoltenbergJens Stoltenberg har i dag servert Verdens Største Politikerløfte ved å påstå at Norge skal klare å redusere utslippene med 30% innen år 2020. For dette Politikerløftet blir han hyllet av landsmøtet i Arbeiderpartiet. Det er nemlig lenge siden en statsminister turde å love noe så digert!

Regjeringskollegaer i SV har feiret med å spise bløtekake. Kristin Halvorsen har jo egentlig feiret med bløtekake fra første dag på jobb, men har lært seg å dele med de andre SV-toppene etter hvert. Mitt råd til SV er å spare kaken til målene er nådd. Sånn pleier det i hvert fall å være på min jobb...

Nissemann følger Arbeiderpartiets landsmøte med spenning, og forventer følgende løfter fremover:
- En lærer pr. elev i grunnskolen innen år 2070
- Sykehjemsplass til alle over 40 år innen år 2080
- Opprykk for alle lagene i Adecco-ligaen innen år 2090
- Full barnehagedekning i Bergen innen år 2100

Ingen kommentarer: